ادرس:تهران_پاسداران

تلفن مشاوره:09120054225

نام دسته:کیفری

سوء پیشینه پاک کردن مرضیه توانگر
اجرای احکام کیفری

چگونه سوءپیشینه پاک می‌شود؟

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، افرادی که مرتکب جرمی شوند و مجازات آن‌ها به شرح زیر باشد، دارای محکومیت موثر کیفری

ادامه مطلب »