نام دسته:تیر 14, 1399

وکیل تهران مرضیه توانگر
متفرقه

شکایت از کارفرما بدون قرارداد

برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد، کارگر این توانایی را دارد شکایت خودش از کارفرما را تقدیم به مراجع ذی صلاح کند. عدم عقد قرارداد از طرف کارفرما، به معنی پایمال شدن حقوق کارگر نیست بلکه وجود قرارداد از جانب کارفرما، اهرمی حمایتی می باشد تا کارفرما و کارگر این توانایی را داشته باشند از حقوق خود دفاع کنند.

ادامه مطلب »
وکیل تهران مرضیه توانگر
متفرقه

بهترین وکیل دعاوی ملکی

ابطال سند رسمی انتقال در ذیل پیرامون موضوع ابطال سند رسمی انتقال از لحاظ بررسی حقوقی و نکات کلیدی مطالبی نقل مینمایم. سند رسمی انتقال

ادامه مطلب »