سرمایه فوت از طرف طلبکاران قابل توقیف نیست

بیمه عمر مرضیه توانگر وکیل

سر فصل های محتوا

طبق قانون مدنی ،دیون متوفی مانند بدهی های مالی به ترکه تعلق می گیرد و پس ازفوت فرد،طلبکاران می توانند از طریق مراجع قانونی،دارایی وی را توقیف و طلب خود را از ترکه،برداشت کنند؛اما سرمایه فوت در بیمه نامه عمر جزء ماترک متوفی حساب نمی شود و بنابراین ازطرف طلبکاران قابل توقیف نیست.پس طلبکاران درصورت فوت بیمه شده نسبت به این سرمایه حقی ندارند وتمام آن را بیمه گر مستقیما به ذینفعان تعیین شده در بیمه نامه پی پردازد.

لینک های اشتراک گذاری

Share on whatsapp
واتساپ
Share on twitter
توییتر
Share on print
پرینت
Share on telegram
تلگرام

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.